X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

Wszystko o urlopie bezpłatnym

2012-12-03 11:19 poniedziałek
Urlop bezpłatny
Ponadto fakt przebywania na urlopie bezpłatnym może mieć negatywny wpływ na uprawnienia pracownika do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeśli bowiem stosunek pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 1 miesiąc i nieświadczącym pracy w dniu 1 stycznia danego roku (a więc w dniu, w którym co do zasady nabywa się prawo do kolejnego urlopu) zostanie rozwiązany lub wygaśnie, to pracownikowi temu nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za rok, w którym ustało zatrudnienie (uchwała  Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1980 r., V PZP 2/80, OSNCP 1981 r. nr 4 poz. 46).

Ponadto okres urlopu bezpłatnego nie podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia do świadczeń pieniężnych (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński i inne). Jeżeli w czasie urlopu bezpłatnego pracownik jest niezdolny do pracy, okresu tej niezdolności nie wlicza się do tzw. okresu zasiłkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267).

W czasie gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym stosunek pracy zostaje zawieszony. Przepisy szczególne przewidują od tej zasady pewne wyjątki. Czasami nakładają one także na pracodawcę obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego. Oto niektóre z wyjątków od zasad wymienionych w art. 174 § 1 i 2 kodeksu pracy:

  1. Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t. jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665) członkowie zarządu komisarycznego banku otrzymują w razie potrzeby urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy na czas pełnienia tej funkcji. Okres tego urlopu zalicza się do okresów pracy oraz innych okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.
  2. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego w celu pełnienia przez pracownika funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek jej pełnienia w charakterze pracownika. Taki urlop wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 25 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; t. jedn.: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854).
  3. Pracodawca na podstawie art. 205 § 4 kodeksu pracy, na wniosek młodocianego pracownika, ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, w wymiarze nieprzekraczającym łącznie, wraz z urlopem wypoczynkowym, 2 miesięcy. Jego czas wlicza się do okresu zatrudnienia pracownika młodocianego.
  4. Pracodawca może udzielić bezpłatnego urlopu na wniosek pracownika podejmującego naukę w szkole i w formach pozaszkolnych. Jego okres wlicza się do stażu pracy, od którego zależą wszystkie uprawnienia pracownicze (§ 5 ust. 2 i § 11 z dnia 12 października 1993 r. rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych; Dz. U. Nr 103 poz. 472).
  5. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do takiej właśnie pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 47 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; Dz. U. Nr 234 poz. 1570).
Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz.U z 1998 Nr 21 poz 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
www.gogojewicz.com

« powrót do działu: Poradniki
« zapisz się na Newsletter
Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Przewłaszczenie na zabezpieczenie - jest jedną z form zabezpieczenia ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.